Bertil Vallien

Bertil Vallien
Bertil Vallien

Begreppet sandgjutet glas har kommit att bli oupplösligt förknippat med Bertil Vallien. Han tog upp och utvecklade denna ursprungligen industriella teknik (används till exempel vid metallgjutning), och fortsatte att utforska dess möjligheter som inte på något sätt är uttömda. Varje nytt tekniskt framsteg vidgar och förbättrar det konstnärliga utbudet och genererar otaliga cykler av teman och motiv.

Det började med att han upptäckte glasets ljusabsorberande egenskaper på 1960-70-talet fortsatte med de metafysiska båtarna (fyllda med universella symboler); genom bålarna och monoliterna till de tunna glasplattorna som liknar runstenar, eller förhistoriska kartor, som indikerar arkeologiska fynd, ingjutna i det stelnade glaset. En pågående utveckling av nya gjuttekniker utgör grunden eller utgångspunkten för en mängd olika skulpturala former.

Sedan 1963 har han varit knuten till Åfors glasbruk, där han har fortsatt att bedriva och utveckla sitt kreativa arbete. Han var också ansvarig för omorganisation och uppdatering av arbetsrutiner och för att utöka hantverkarnas roll. Allt detta har gjort att Åfors, en gång dömt som föråldrat, nu är en blomstrande glasfabrik, där huvudvikten ligger på konstnärlig skicklighet. Som designer skapade Vallien under 1970- och 80-talen en lång rad klassiska glasprodukter som tillverkas än idag.

Under 1990-talet försökte Bertil Vallien förenkla sina former, medveten om den skyldighet som glasets skönhet medför. Anmärkningsvärt nog är detta potentiellt bländande ämne ett hinder för hans konstnärliga beslutsamhet; men i stället för att återgå till sten, eller något annat orubbligt medium, har han försökt tämja glaset. Hans glada (mycket citerade) yttrande från tidigt 1980-tal, ”glas äter ljus”, har varit en ledstjärna i all hans konstnärliga strävan sedan dess.

I sökandet efter syntes mellan ljus och form var det mänskliga huvudet ett perfekt medium för att förverkliga dessa avsikter. Det ljusabsorberande glaset fungerar också som en hud eller ett membran, vilket tillåter insyn i utrymmena inom. I huvudet har han skapat sina egna speciella rum – rum för tanke, där det mystiska ljuset förmedlar och abstraherar, transcendental kvalitet; eller där infusion av ett ansikte kan antyda tankar och reflektion om andra. Det är en strävan efter det ojordiska ljuset – eteriskt och alltid svårfångat.

Bertil Vallien är en av få innovatörer av glaskonst i världen idag. Tillsammans med ett litet antal andra konstnärer har han brutit ny mark och hans verk har tagits emot särskilt väl i USA, där han regelbundet ställer ut och föreläser vid universiteten; men även i Japan och Australien.

Bertil Vallien med glasskulptur
Bertil Vallien med glasskulptur

 

Banbrytande tekniker inom glaskonst av Bertil Vallien

Bertil Vallien har i sitt konstnärskap varit en pionjär när det kommer till att utveckla och använda banbrytande tekniker inom glasblåsning och glasformning. Hans kreativitet och djärva experiment har bidragit till att forma glaskonstens landskap på många sätt. Nedan beskrivs några av de mest framstående teknikerna och innovationerna som kännetecknar Valliens konstnärskap:

 • Sandgjutning: En av Bertil Valliens mest kända tekniker är användningen av sandgjutning. Genom att forma glas med hjälp av sand som formmaterial har han skapat unika och oregelbundna former som ger hans konstverk en organisk och naturlig känsla. Denna metod har gjort det möjligt för honom att skapa skulpturer och objekt med en rå och rustik estetik.
 • Målning med glaspulver: Vallien var även en innovatör när det kom till att använda glaspulver för att måla på glas. Han utvecklade en teknik där han blandade olika färger av glaspulver och applicerade dem på glasytan. Denna metod gav hans verk en fantastisk färgrikedom och möjliggjorde komplexa mönster och detaljer i hans konst.
 • Kombination av material: Vallien var inte rädd för att kombinera glas med andra material som metall och trä i sina konstverk. Genom att integrera olika element i sina skapelser kunde han skapa kontraster och texturer som gjorde hans verk än mer intressanta och unika.
 • Storskaliga skulpturer: En av hans mest imponerande tekniska bedrifter var skapandet av storskaliga glas skulpturer. Vallien använde en kombination av traditionell glasblåsningsteknik och moderna verktyg och ugnar för att skapa dessa imponerande och komplexa skapelser. Dessa skulpturer har blivit välkända och är utställda i offentliga platser runt om i världen.

Bertil Valliens banbrytande tekniker har inte bara utmanat konventionerna inom glaskonst utan har också inspirerat kommande generationer av glaskonstnärer att tänka utanför ramarna och utforska nya möjligheter inom sitt hantverk. Hans konstnärskap är en hyllning till kreativiteten och innovationen inom glaskonsten.

Samarbeten som stärkte Bertil Valliens konstnärskap

Bertil Vallien är inte bara en lysande glaskonstnär utan också en konstnär som har trivts i samarbeten med andra framstående konstnärer och designföretag. Hans beredvillighet att utforska nya idéer och tekniker i sällskap med andra kreativa individer har varit en nyckelkomponent i hans framgångsrika karriär. Nedan presenteras några av de mest betydelsefulla samarbetena som har hjälpt till att stärka Bertil Valliens konstnärskap och globala rykte:

 • Kosta Boda: Ett av de mest betydande samarbetena i Bertil Valliens karriär var med det välrenommerade glasbruket Kosta Boda i Sverige. Han arbetade med Kosta Boda under många år och skapade en rad unika glaskollektioner som blev mycket populära både i Sverige och internationellt. Hans arbete med Kosta Boda bidrog till att sätta både honom själv och företaget på den globala glaskartan.
 • Andra konstnärer: Vallien har inte haft någon brist på samarbeten med andra kända konstnärer från olika discipliner. Han har arbetat tillsammans med målare, skulptörer och keramiker för att skapa hybridkonstverk som utforskar gränserna mellan olika konstformer. Dessa samarbeten har lett till spännande och experimentella konstverk som har fått uppmärksamhet på konstscenen.
 • Internationella utställningar: Bertil Vallien har deltagit i flera internationella utställningar där hans verk har blivit utställda tillsammans med andra konstnärers verk. Dessa utställningar har givit honom möjlighet att nå en bredare publik och att jämföra sin konst med andra internationella konstnärer. Det har också skapat möjligheter för kulturellt utbyte och dialog.
 • Offentliga installationer: Vallien har även samarbetat med arkitekter och stadsplanerare för att skapa offentliga konstverk och installationer. Hans konst har blivit en integrerad del av flera offentliga miljöer och har bidragit till att försköna och berika stadslandskapet runt om i världen.

Samarbeten har varit en källa till inspiration och kreativitet för Bertil Vallien. Genom att dela sin expertis och idéer med andra konstnärer och företag har han inte bara utökat sitt eget konstnärskap utan också bidragit till att främja glaskonsten som helhet på den globala scenen.

Bertil Vallien, glaskonst
Bertil Vallien, glaskonst

Ikoniska skulpturer av Bertil Vallien

Bertil Vallien har under sin långa karriär skapat en imponerande samling av ikoniska skulpturer och konstglas som har blivit beundrade och eftertraktade både inom konstvärlden och bland samlarkretsar. Hans arbete är känt för sin unika stil och känsla, och nedan beskrivs några av de mest kända och betydelsefulla skulpturerna som har cementerat hans plats i konsthistorien:

”Head” (Huvudet): ”Head” är en av Bertil Valliens mest berömda skulpturer och en verklig ikon inom hans konstnärskap. Skulpturen är en imponerande representation av ett mänskligt huvud, skulpterat i glas med en starkt uttrycksfull karaktär. ”Head” är känt för sina distinkta drag och överdrivna uttryck, och det har blivit en symbol för Valliens skicklighet i att fånga mänskliga känslor och uttryck i glas.

”Boat of Dreams” (Drömbåten): ”Boat of Dreams” är en annan av Valliens mest kända skulpturer. Denna skulptur representerar en båtform som är draperad med glas som smälter och flödar som om det vore vatten. Den symboliserar drömmar och resor och är en av hans mest poetiska och visuellt slående verk.

”Guardian Angels” (Skyddsänglarna): Bertil Valliens ”Guardian Angels” är en serie skulpturer som framställer abstrakta mänskliga figurer med utsträckta armar som om de vore skyddsänglar. Dessa skulpturer har en spirituell kvalitet och har blivit symboler för tröst och hopp för många av de som äger dem.

”Ship of Hope” (Hoppets Skepp): ”Ship of Hope” är en stor skulptur som föreställer ett skepp som är fyllt med glasbollar och andra objekt. Den representerar hoppet om att navigera genom livets utmaningar och är ett exempel på Valliens förmåga att skapa komplexa och symboliska verk som talar till mänskliga känslor och erfarenheter.

Dessa ikoniska skulpturer är bara några exempel på Bertil Valliens enastående konstnärskap. Hans förmåga att använda glas som medium för att skapa djupt emotionella och visuellt imponerande verk har gjort honom till en betydande figur inom glaskonstvärlden och har säkrat honom en plats i konsthistorien. Hans skulpturer har blivit eftertraktade av samlare och har berört hjärtan och sinnen runt om i världen.

Bertil Vallien har fått flera prestigefyllda utmärkelser

Bertil Vallien har under sin långa och framgångsrika karriär blivit erkänd och belönad med flera prestigefyllda utmärkelser och hedersbetygelser för sitt betydande bidrag till glaskonstvärlden. Dessa utmärkelser har tjänat som en bekräftelse på hans exceptionella talang och påverkan inom konstnären. Här är några av de mest framstående utmärkelserna som Bertil Vallien har mottagit:

 1. Prins Eugen-medaljen: Prins Eugen-medaljen är en av de mest prestigefyllda utmärkelserna inom svensk konstvärld. Bertil Vallien tilldelades denna medalj för sina enastående bidrag till svensk konst och hans banbrytande arbete inom glaskonsten. Detta pris erkänner hans inflytande på den svenska konstscenen.
 2. Lunningpriset: Lunningpriset är en internationell utmärkelse som tilldelas framstående konstnärer och designers. Bertil Vallien blev en stolt mottagare av detta pris för sin innovativa användning av glas som medium och för att ha förändrat landskapet för samtida glaskonst.
 3. Kungliga Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj: Bertil Vallien tilldelades den Stora Guldmedaljen från Kungliga Patriotiska Sällskapet, en av Sveriges äldsta kulturinstitutioner. Detta pris erkänner hans enastående bidrag till svensk kultur och konst.
 4. Glasets Vänner hederspris: Vallien har också blivit belönad med Hederspriset från föreningen Glasets Vänner, som är en organisation dedikerad till att främja och stödja glaskonst. Detta pris betonar hans betydelse för glaskonstens värld och hans engagemang för att sprida kunskapen om glaskonst.
 5. Utställningar och permanenta samlingar: Utöver dessa utmärkelser har Bertil Valliens verk blivit inkluderade i permanenta samlingar på prestigefyllda museer och konstinstitutioner runt om i världen. Hans utställningar har fått kritisk hyllning och har bidragit till att främja förståelsen för glaskonst som en viktig konstform.

Dessa prestigefyllda utmärkelser och erkännanden är en testamente till Bertil Valliens konstnärskap och hans oförtröttliga engagemang för att främja och utveckla glaskonst. De bekräftar hans ställning som en betydande konstnär på den internationella konstscenen och hans påverkan kommer att bli ihågkommen och firad i många år framöver.

Bertil Valliens oavbrutna skapande och långvariga påverkan

Bertil Vallien är en konstnär som inte bara har haft en imponerande karriär utan också fortsätter att vara aktiv och produktiv, vilket är en inspirerande testament till hans passion för sitt hantverk och hans förmåga att förbli relevant i den ständigt föränderliga konstvärlden. Här utforskas ytterligare hans imponerande skapande och hans långvariga påverkan:

Trots sina många år inom glaskonsten fortsätter Bertil Vallien att skapa nya konstverk och utforska nya tekniker och idéer. Hans konstanta kreativitet och utforskande av det oändliga potentialen inom glas visar på hans dedikation till sitt konstnärskap. Han är fortfarande aktiv och skapar regelbundet nya verk som fortsätter att fascinera och överraska både publik och kritiker.

Bertil Vallien har fungerat som en inspirationskälla för många unga glaskonstnärer. Hans mod att bryta normer och experimentera med olika tekniker har inspirerat och uppmuntrat andra att följa i hans fotspår och utforska sina egna unika uttryck inom glaskonsten. Hans arbete har också hjälpt till att lyfta glaskonsten som en respekterad konstform.

Valliens verk förblir högt eftertraktade runt om i världen och samlas ofta av konstsamlare. Hans konst har en tidlös kvalitet som fortsätter att appellera till människor i olika generationer. Det faktum att hans verk fortfarande är föremål för efterfrågan och höga priser på konstmarknaden är ett bevis på deras bestående värde.

Bertil Valliens konstnärliga arv inom glaskonsten är djupt rotat och kommer att vara en viktig del av konsthistorien. Hans banbrytande tekniker, ikoniska skulpturer och prestigefyllda utmärkelser kommer att vara ämnen för studier och uppskattning för kommande generationer av konstnärer och konstkännare. Hans bidrag till glaskonsten är oumbärligt och kommer att leva vidare i form av hans verk och inflytande.

Sammanfattningsvis är Bertil Vallien en konstnär som har gjort betydande avtryck inom glaskonsten och som fortfarande fortsätter att vara en betydande kraft inom området. Hans passion, kreativitet och dedikation till sitt hantverk är beundransvärd och hans påverkan på glaskonstvärlden är en inspirationskälla för nuvarande och framtida generationer av konstnärer. Hans verk kommer utan tvekan att vara en del av det konstnärliga arvet i många år framöver.

Tack till…

Vi vill tacka dem som hjälpt oss med hemsidan på olika sätt. Besök gärna hemsidorna nedan.

 • Är du nyfiken på att spela på nätet så hittar du många bra tips hos casinotopp10.nu samt Sveriges 10 bästa casinon.
 • Har du inte spelat casino online innan kan casinonovis.se vara en bra informationssida att börja med.
 •  Även garbocasino.nu har mycket information för den som vill ha mer information om spel på nätet.
 • Gillar du att spela bingo på nätet så kolla in denna sidan som har många bra tips.
 • Slutligen vill vi tipsa om ecasinos.se som listar casinon på nätet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *