Bertil Vallien

Bertil Vallien
Bertil Vallien

Begreppet sandgjutet glas har kommit att bli oupplösligt förknippat med Bertil Vallien. Han tog upp och utvecklade denna ursprungligen industriella teknik (används till exempel vid metallgjutning), och fortsatte att utforska dess möjligheter som inte på något sätt är uttömda. Varje nytt tekniskt framsteg vidgar och förbättrar det konstnärliga utbudet och genererar otaliga cykler av teman och motiv.

Det började med att han upptäckte glasets ljusabsorberande egenskaper på 1960-70-talet fortsatte med de metafysiska båtarna (fyllda med universella symboler); genom bålarna och monoliterna till de tunna glasplattorna som liknar runstenar, eller förhistoriska kartor, som indikerar arkeologiska fynd, ingjutna i det stelnade glaset. En pågående utveckling av nya gjuttekniker utgör grunden eller utgångspunkten för en mängd olika skulpturala former.

Sedan 1963 har han varit knuten till Åfors glasbruk, där han har fortsatt att bedriva och utveckla sitt kreativa arbete. Han var också ansvarig för omorganisation och uppdatering av arbetsrutiner och för att utöka hantverkarnas roll. Allt detta har gjort att Åfors, en gång dömt som föråldrat, nu är en blomstrande glasfabrik, där huvudvikten ligger på konstnärlig skicklighet. Som designer skapade Vallien under 1970- och 80-talen en lång rad klassiska glasprodukter som tillverkas än idag.

Bertil Vallien med glasskulptur
Bertil Vallien med glasskulptur

Under 1990-talet försökte Bertil Vallien förenkla sina former, medveten om den skyldighet som glasets skönhet medför. Anmärkningsvärt nog är detta potentiellt bländande ämne ett hinder för hans konstnärliga beslutsamhet; men i stället för att återgå till sten, eller något annat orubbligt medium, har han försökt tämja glaset. Hans glada (mycket citerade) yttrande från tidigt 1980-tal, ”glas äter ljus”, har varit en ledstjärna i all hans konstnärliga strävan sedan dess.

Bertil Vallien, glaskonst
Bertil Vallien, glaskonst

I sökandet efter syntes mellan ljus och form var det mänskliga huvudet ett perfekt medium för att förverkliga dessa avsikter. Det ljusabsorberande glaset fungerar också som en hud eller ett membran, vilket tillåter insyn i utrymmena inom. I huvudet har han skapat sina egna speciella rum – rum för tanke, där det mystiska ljuset förmedlar och abstraherar, transcendental kvalitet; eller där infusion av ett ansikte kan antyda tankar och reflektion om andra. Det är en strävan efter det ojordiska ljuset – eteriskt och alltid svårfångat.

Bertil Vallien är en av få innovatörer av glaskonst i världen idag. Tillsammans med ett litet antal andra konstnärer har han brutit ny mark och hans verk har tagits emot särskilt väl i USA, där han regelbundet ställer ut och föreläser vid universiteten; men även i Japan och Australien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *